1/5 ”1 maj”– stängt
18/5 Kristi himmelfärds dag – stängt
27/5 Pingstafton – öppet 9-15
28/5 Morsdag– öppet 9-13