Även i år ger vi oss och er lite extra utrymme,
två stycken tält finns för att kunna rymma pynt,
blommor och så man slipper knö inne i affären.