Fredag 29 sept
Lördag 30 sept
Öppet som vanligt på måndagen 2 okt.